Financovanie

Financovanie

Ponúkame vám finančný produkt prispôsobený vašim potrebám

Úver Toyota

Minimálna výška vlastných prostriedkov ku krytiu kúpy vozidla je už od 10% z obstarávacej ceny vozidla

Doba trvania úverovej zmluvy: 36, 48 alebo 60 mesiacov

Havarijne poistenie s 5% spoluúčasťou

Poistenie Toyota

Najdôležitejšie výhody vyplývajúce z uzavretia značkového poistenia "Toyota Poistenie".

  • asistenčné služby v Slovenskej republike a v zahraničí,
  • nadštandardný prístup v priebehu likvidácie poistnej udalosti,
  • poistenie škôd spôsobených hlodavcami,
  • uzavretie poistenia priamo pri kúpe vozidla u autorizovaného predajcu Toyota alebo Lexus za mimoriadne atraktívnych podmienok.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.toyotafinance.sk alebo kontaktujte autorizovaných predajcov Toyota v Slovenskej republike.